תקן GLOBAL G.A.P

לוגו גגפ

כל תהליך הגידול במשתלת זיו מתועד בצורה מסודרת ומדויקת על פי תקן GLOBAL G.A.P

מטרות השמירה על התקן הן:

- גידל השתילים במשתלה נקייה מסודרת תוך שמירה על תרבות חקלאית.

- תנאי עבודה הטובים ביותר לעובדים במשתלה ללקוחות ולאורחים.

- פירוט ומעקב על מקורות הכנות וה"רכב" ותהליכי הגידול השונים.

- ייעול ושיפור תמידי של תהליכי גידול – השקיה דישון והדברה.

- מסירת נתונים והיסטוריה לנוטעים על השתילים שקנו.