שתילת כנות

שתילותהכנות העקריות הן הנסן ו677 מקורן בתרבית רקמה והן מגיעות למשתלה לאחר הקשיה.

הכנות נשתלות בערוגות שהוכנו כמתואר לעיל תוך כדי הקפדה על שלמותן.

במקביל לשתילה נערך רישום ותיעוד גם במפת המשתלה וגם בשלט בכל ערוגה במשתלה.

עם סיום השתילה משקים לפי הצורך.

בכל שבוע ושבוע מתבצעת בדיקת מזיקים ובדיקת נקז . לפי תוצאות הבדיקות מחליטים אם יש צורך לתת טיפול מתאים או לרסס וכן קובעים את כמות המים והדשן המתבקשת.

לאורך כל תקופת גידול השתילים מטפלים בשתילים טיפולי עיצוב .