שתילים

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

את השתילים במשתלה אנו מכינים לפי הזמנות הנוטעים, המשלבות תכנון ובחירה של הזנים והכנות למטע המתוכנן. תהליך גידול השתיל אורך כשנה ויש להביא זאת בחשבון.

במשתלה מגדלים מגוון של:

– זני אפרסק ונקטרינה המורכבים על "הנסן" ו "677"

– שזיפים מזנים שונים ושקדים על "677"

– רימונים זנים עיקריים "וונדרפול" "עכו" "116"

– תפוחים כגון "ענה" על "מלוס" או זנים אחרים על "חשבי"

– וכן תאנים משמש ועוד…