נטיעה

תהליך הוצאת השתילים ונטיעה
את השתילים כדאי לקחת מהמשתלה אך רק כאשר שטח הנטיעה נבדק מבחינת גידולים קודמים ונמצא נקי מנמטודות ומתאים למטע המתוכנן בורות הנטיעה נחפרו ומוכנים לנטיעה,מערכת השקיה מוכנה ועובדת.

הובלה
כדאי ורצוי לתאם מראש הובלת השתילים רצוי ותעשה במשאית סגורה. נוחה ביותר היא הובלת השתילים במכלי פרי "דולבים". חשוב מאוד לתאם את יום הנטיעה לפחות 24 שעות מראש על מנת ליצור קשר עם הרבנות לתאום הגעת משגיח לשטח בזמן הנטיעה ללא נוכחותו אין תוקף לאישור הרבנות על שתיל "דו שנתי".

הנטיעה
הנטיעה תתבצע סמוך ביותר להגעת השתילים לשטח הנטיעה. יש להקפיד ולשמור על שלמות גוש השורשים שלא יפגע ולא יתפורר. את השתיל יש להכניס לבור הנטיעה כאשר הכיפוף שמעל ההרכבה לכיוון הרוח, וההרכבה עצמה כ שלושה ס"מ מעל פני האדמה מכסים וממלאים באדמה כך שתהיה שכבת אדמה מעל הגוש, להדק מעט ולהשקות השקיה גדושה. לאחר סיום הנטיעה גוזמים את השתיל לגבה 50-60 ס"מ. לאחר הנטיעה יש לשים לב להשקיה ולשמירה על רטיבות (גם בחורף).