הכנות לקראת שתילה

הכנותתערובת הקרקע היא מרכיב חשוב בהצלחת גידול שתילים איכותיים, לכן אין אנחנו משתמשים באדמה למילוי השקיות אלא בתערובת קרקע המתאימה במיוחד לשתילי נשירים.

תערובת הקרקע שלנו מיוצרת עבורנו ב"טוף מרום גולן" על פי תפריט שלנו שהוגדר על סמך ניסיון.

ברגע שמשאית התערובת מגיעה למשתלה אנו שולחים דגימה למעבדה כדי לוודא שהתערובת אכן נקייה ואין חשש לנמטודות.

רק לאחר שהתקבל האישור מתחילים למלא שקיות ולסדר אותן בערוגות.

השלב הבא נעיצת טפטפות בשקיות הפעלת ההשקיה ובדיקת תקינות מערכת ההשקיה.

כעת הערוגה מוכנה לשתילת כנות לזריעה או לנעיצת ייחורים.